2. Bondeforvandling, en passant, patt, evig sjakk, rokade og "pilleregelen"

Du lærte de fleste sjakkreglene i det forrige kapitlet. I dette kapitlet gjennomgås de resterende reglene i spillet, slik at du blir klar til å spille sjakk slik det skal spilles.  

Bondeforvandling
En fribonde er en bonde som ikke kan stoppes eller slås av noen av motstanderens bønder. Dvs. at det ikke er noen av motstanderens bønder foran fribonden på samme linje, på linjen til høyre eller på linjen til venstre for fribonden.

En bonde som kommer helt over til motsatt ende av brettet (motstanderens førsterad), blir forvandlet til en valgfri brikke (bondeforvandling). Bonden blir før motstanderens neste trekk erstattet med en dronning, et tårn, en løper eller en springer av samme farge. Det er valgfritt hvilken offiser som erstatter bonden. I de aller fleste situasjoner er det mest fornuftig å erstatte bonden med en dronning, siden det er den sterkeste offiseren.

Hvis man får en fribonde, er det en vanlig strategi er å sette et tårn bak fribonden i den samme linjen, for å prøve å forhindre at bonden blir slått på sin veg mot den andre siden og bondeforvandling.

En passant

Dette kan skje når en bonde flytter to felt frem fra utgangspunktet, og idet den gjør det, passerer et felt som angripes av en av motstanderens bønder. Denne fiendtlige bonden, som hadde kunnet slå bonden dersom den bare hatt gått ett felt forover, har lov til å slå bonden som om den bare hadde flyttet ett felt frem, men det må gjøres på det første trekket etter at bonden er flyttet to felt frem.  Bonden som slår, plasseres på det tomme feltet som motstanderens bonde flyttet over, og sistnevnte fjernes fra brettet.

Patt
Patt er en stilling i sjakk der spilleren som er i trekket, ikke står i sjakk, men ikke kan gjøre noe lovlige trekk. Ved patt avsluttes partiet med remis (uavgjort) som resultat. Holder man på å tape et parti, bør det vurderes om det er mulig å få til patt, slik at partiet ender med remis,

Video som demonstrerer patt (stalemate)


Evig sjakk
En spiller kan kreve remis hvis den samme stillingen oppstår tre ganger, eller vil komme til å oppstå etter deres neste trekk, med den samme spilleren i trekket, og der hver spiller har de samme lovlige trekkene til disposisjon hver gang.
Når et sjakkprogram er fornøyd med uavgjort i et parti ut i fra sin materielle stilling i forhold til motstanderens eller fordi det holder på å tape partiet, kan det skje at det spiller evig sjakk for å få remis i partiet.

Video som demonstrerer evig sjakk.


Et sjakkparti ender med seier til en av spillerne hvis følgende skjer:
-En sjakkmatt oppstår
-En spiller gir opp
-Det spilles med tid, og en spiller har brukt opp sin spilletid

Et sjakkparti ender med remis hvis følgende skjer:
-Patt
-Evig sjakk
-Spillerne blir enig om remis
-Mangel på materiell. Er det for eksempel bare to konger igjen på brettet, kan ingen av spillerne vinne partiet.

Kort og lang rokade
En gang i hvert sjakkparti kan hver av spillerne uavhengig av hverandre gjøre et et spesielt trekk, rokade (castling) med hver sin konge. Ved rokade flyttes kongen to felt til høyre eller til venstre mot et tårn på den samme raden. Tårnet flyttes til feltet på den andre siden av kongen. Ved kort rokade flyttes kongen til høyre på kongefløyen. Ved lang rokade flyttes kongen til venstre på dronningfløyen. Rokade spilles vanligvis tidlig i åpningsspillet.

Imidlertid må visse betingelser være oppfylt for at en rokade skal kunne la seg gjennomføre på lovlig vis:
  • Hverken kongen eller tårnet kan ha blitt flyttet tidligere i spillet
  • Det må ikke stå noen brikker på feltene mellom kongen og tårnet
  • Kongen må ikke stå i sjakk, eller passere et eller flere felt som er truet av motstanderens brikker,eller flyttes til et hvert felt hvor den står i sjakk. 
  • Kongen må fysisk flyttes først i en rokade. Tårnet kan ikke flyttes først, for da blir det et ulovlig trekk
Video som forklarer og demonstrerer rokade.

Rokade er et viktig trekk siden det ikke bare flytter kongen til en sikrere plass, men også flytter det ene tårnet til en bedre, mer spillbar, posisjon på brettet. En nybegynner bør derfor alltid spille rokade tidlig i åpningsspillet, og selv for en erfaren spiller bør det være gode grunner for ikke å spille rokade.

Spiller man rokade, bør man være klar over følgende:
  • De tre bøndene foran den rokerte kongen skal beskytte kongen, og bør derfor i utgangspunktet ikke flyttes før eventuelt i sluttspillet.
  • Foran de tre bøndene bør det plasseres en offiser, vanligvis en springer, for å hjelpe bøndene i å beskytte kongen.

"Pilleregelen"

Rørt brikke går og står. Det betyr at hvis du fysisk rører en av dine brikker under spillet, så må den flyttes. Det betyr også at hvis du har flyttet en brikke til et felt, og sluppet taket i brikken, så kan du ikke ombestemme deg og velge en ny plassering av brikken. Du kan selvfølgelig flytte brikken på nytt når du senere er i trekket.

Pilleregelen praktiseres i hvert fall i seriøst sjakkspill som sjakkspill i regi av sjakklubber. Av respekt for dine motstandere bør du alltid spille i samsvar med pilleregelen.  Skal du etter hvert delta i seriøst sjakkspill, er det greit å ha arbeidet inn denne regelen, slik at du slipper å avlære pillevaner.

Du har nå lært de aller fleste reglene i sjakk. Det er også regler for turneringer, og Norges sjakkforbund har en fullstendig oversikt over gjeldene sjakkregler på sine nettsider.


Øving med sjakkprogram
Generelt bør du venne deg til å bruke god tid når du spiller sjakk. Foreløpig har du ikke lært noe om spillet utenom reglene, og har derfor ikke så mye å vurdere foran hvert trekk,  men uansett prøv å tenke før du velger hvilken brikke som skal flyttes.

Du må fortsatt spille de første trekkene i åpningen av spillet med sentrumsbøndene, slik som det er forklart i øvingen i det forrige kapitlet.

Gjør rokade hver gang du spiller. Varier mellom kort og lang rokade.

Øv på å gjøre en bondeforvandling når du spiller. Prøv ikke å å sette motstanderen sjakk matt i første omgang, men gjennomfør først en bondeforvandling til dronning.

Holder du på å tape et parti, kan du prøve å sette patt. Prøv å unngå at motstanderen din klarer å sette patt, hvis du holder på å vinne partiet. Pass spesielt på når din motstander bare har noen få brikker igjen på brettet.