4. Sluttspill. Matt med to tårn mot konge, matt med konge og dronning mot konge og matt med tårn og konge mot konge

I dette kapitlet lærer du om sluttspillteori. I sjakk er sluttspill et stadium av spillet hvor det er få offiserer igjen på brettet. Det er ikke noe klart skille når midtspillet går over i sluttspill.
Matt med to tårn mot konge
Med matt med to tårn menes hvordan motstanderens konge kan settes sjakkmatt når man har to tårn, og motstanderen bare har kongen igjen på brettet.

Å kunne sette matt med to tårn mot konge bør være rimelig greit for de aller fleste. Imidlertid kan det trekkes mer lærdom ut av denne mattsettingen enn akkurat bare hvordan det teknisk kan settes sjakk matt raskest mulig. For generelt å kunne sette motstanderens konge sjakkmatt fortest mulig, er det alltid viktig å prøve å begrense antallet felt som motstanderens konge kan flyttes til, slik at det dermed blir enklere å sette kongen sjakkmatt. Tårnet er en brikke som egner seg godt til å begrense kongens bevegelsesmuligheter på brettet.

I et hjørne har kongen bare tre felt som den kan flyttes til, men på midten av brettet har kongen 8 felt som den kan flyttes til. Motstanderens konge bør derfor presses mot et hjørne, eventuelt en kant av brettet, mens din motstander selvfølgelig vil prøve å unngå at det skjer. I sluttspillet må kongen ut av hjørnet sitt og sloss på midten av brettet. I åpningsspillet og i midtspillet bør kongen stå i ro i et beskyttet hjørne.Matt med konge og dronning mot konge

Eksempler på matt med konge og dronning mot konge.

Generelle råd for mattsettingen med konge og dronning mot konge:
-Unngå at motstanderens konge kan gå i patt
-Bruk dronningen til å presse motstanderens konge mot et hjørne eller mot kanten av brettet

Matt med konge og tårn mot konge
Øving med sjakkprogram
Øv på det som er gjennomgått i dette kapitlet. Bruk play, set upp positions i Chessmaster og øv på de tre forskjellige måtene å sette sjakk matt. Prøv å sette matt med så få trekk som mulig. Spill både med hvit og svart farge.