6. Brikkenes forkortelser, sjakknotasjon og taktikk


Du har tidligere lært at de tre fasene i et sjakkparti kan grupperes i åpningsspill, midtspill og sluttspill. I det forrige kapittel lærte du om elementær sjakktenkning, og i dette kapitlet vil du lære om taktikk. Skal du bli god til å spille sjakk, må du skaffe deg omfattende kunnskap om hver av disse fem områdene eller bolkene som sjakkferdigheter kan grupperes i. Du må også spille mye sjakk. Helst hver dag.

Brikkenes forkortelser
Hver av de forskjellige offiserene i sjakk har en forkortelse på en bokstav. Disse forkortelsene er det nødvendig å kunne når du skal gjøre taktikkoppgaver og lære å skrive sjakktrekk. (notasjon).


Offiserenes forkortelser i sjakk
Norsk
Engelsk
Konge (K)
King (K)
Dronning (D)
Queen (Q)
Tårn (T)
Rook (R)
Springer (S)
Knight (N)
Løper (L)
Bishop (B)

Bøndene har ingen forkortelse, men en bonde heter pawn på engelsk.

Sjakknotasjon
Sjakknotasjon er måten som sjakktrekk skrives på (sjakktrekkspråket), og her er en beskrivelse av notasjonssystemet.

Sjakknotasjon er viktig å kunne for en sjakkspiller, og det er flere grunner til det:
  • Du kan skrive ned dine egne sjakkpartier og gå igjennom de i etterkant av partiet
  • Du kan lese sjakkbøker som bruker notasjon i forbindelse med takktikkoppgaver, beskrivelse av partier og annet
  • I sjakkturneringer forventes det at du skriver ned dine og motstanderens trekk etter hvert som det spilles
I første omgang trenger du noe kunnskap om notasjon for å kunne gjøre taktikkoppgaver, og du bør derfor lære deg sjakknotasjon. Det er foreløpig ikke nødvendig at du noterer ned sjakkpartiene du spiller. 

Taktikk

Taktikk eller taktiske tema er noen spesielle kombinasjoner av brikker på brettet. Taktikk er et meget viktig tema i sjakken, spesielt for nybegynnere. Du må lære å bruke taktikk i ditt spill og gjenkjenne stillinger på brettet hvor det er sannsynlig at du vil bli utsatt for taktikk fra din motstander.

Målet med taktikkoppgaver er å trene opp på en systematisk måte dine ferdigheter til å se muligheter og trusler når du spiller sjakk. Du blir en bedre sjakkspiller av å gjøre taktikkoppgaver.

Som en innledning til takktikktemaet vil det være nyttig å gjøre noen enkle takktikkoppgaver. Det vil gjøre det lettere å forstå mer avanserte oppgaver og taktikkteori. 

Her er noen få taktikkoppgaver hvor hvit skal sette svart sjakk matt med et trekk. Under hver oppgave står det rette trekket til hvit skrevet med sjakknotasjon. Disse oppgavene vil gi deg en forståelse av hva taktikkoppgaver går ut på og bruk av sjakknotasjon. Gjør disse 20 oppgavene hver dag i en uke. 

Her er noen få taktikkoppgaver hvor svart skal sette hvit sjakk matt med et trekk. Under hver oppgave står det rette trekket til svart skrevet med sjakknotasjon. Disse oppgavene vil gi deg en forståelse av hva taktikkoppgaver går ut på og bruk av sjakknotasjon. 

I mer avanserte taktikkoppgaver får du ikke vite om du skal sette motstanderen sjakk matt, eller om du skal vinne materiell. Det er også enda mer avanserte oppgaver hvor du skal gjøre flere trekk før du kan sette sjakk matt eller vinne materiell.

I kapitlet om sjakktenking lærte du å se på hver enkelt brikke sine flyttemuligheter på brettet, før du gjør et trekk. Denne fremgangsmåten bør du også bruke når du gjør taktikkoppgaver, for det er viktig at måten du tenker på når du gjør taktikkoppgaver er mest mulig lik hvordan du bør tenke når du spiller sjakk. 

Takktikkteori
Forklar dette begrepet. Taktikk består av to deler. Metodikk for å gjenkjenne.


Spidding (skewer)
Les beskrivelse av spidding

Avdekker
En avdekker er å flytte en brikke som åpner for et angrep fra en annen brikke.

Dobbeltangrep

Dobbelsjakk

Når to brikker samtidig sjakker kongen.Er det så mulig å finne noe felles mønster for de forskjellige typene taktikk som kan være til hjelp når du skal bruke taktikk på din motstanderen og unngå at din motstanderen bruker taktikk mot deg? Et fellestrekk for de fleste taktikkene er at de ofte involverer to eller flere offiserer på samme rad, eller på samme linje eller på samme diagonal. Se derfor nøye på alle rader, linjer og diagonaler hvor det står to eller flere offiserer, og se ekstra grundig hvis det er bare tomme felt mellom offiserene.

Øvinger med sjakkprogram