3. Åpningsspill. Målene med åpningsspillet, åpningsråd og brikkenes ideelle plassering i åpningsspillet

I dette kapitlet lærer du om målene med åpningsspillet, gode råd, tommelfingerregler, for åpningsspillet og idealåpningen.

Målene med åpningsspillet

Et parti sjakk kan grupperes i tre forskjellige faser:

Åpningsspill  (opening game) – Midtspill  (middlegame) – Sluttspill (end game)

Åpningsspillet er de innledende trekkene i et sjakkparti. Åpningsspillet starter ved det første trekket, og det er ingen klar grense for når åpningen er over og midtspillet begynner.

Du har tidligere lært om rokade, og du vet at det er viktig å gjøre rokade tidlig i åpningsspillet. Du kan også  åpne spillet med sentrumsbøndene. Nå går vi videre i sjakkteorien for åpningssspillet, og skal se på målene for denne delen av spillet.

Åpningsspillet har tre hovedmål:

1. Utvikling av brikkene:
I utgangstillingen står alle offiserene står på første rad, og med unntak av springerne kan ingen av dem røre på seg.
Springerne utvikles (flyttes) oftest til feltene c3 og f3 for hvit, og c6 og f6 for svart, selv om utvikling til andre felt også forekommer.
Løperne har litt større valgmulighet for hvor de skal, derfor utsettes ofte deres utvikling til etter springerne er flyttet.
Dronningen utvikles gjerne etter de lette offiserene, fordi den er en verdifull brikke. Verdien gjør dronningen utsatt for angrep fra svakere brikker om den blir utviklet for tidlig.
Som regel vil en rokade utvikle et av tårnene. Kongen blir sjelden brukt aktivt før sluttspillet, men det å få kongen i sikkerhet med rokade regnes gjerne som et utviklingstrekk.

2. Kontroll over sentrum på brettet
Som tidligere nevnt er sentrumsfeltene d4, e4, d5 og e5. I åpningsfasen kan det være vanskelig å forutse hvilke felt som vil være de viktigste i partiet, men får man herredømme over disse feltene har man fordelen av å utøve mye press på hele brettet, og ubestridt herredømme over sentrum er derfor en meget stor fordel for det videre spill.

3. Kongesikkerhet:
Kongen må bringes i sikkerhet, for han står utsatt til på en sentrumslinje. I de fleste åpninger flytter begge spillerne kongen til fløyene ved rokade.

Hvordan skal du så bruke denne kunnskapen om målene i åpningsspill i et sjakkparti? Det du lærer på dette kurset om åpningsspill går fra det generelle til det spesielle. I begynnelsen av kurset må du på et vis improvisere så godt du kan i åpningen, ut i fra den kunnskapen du har om åpningsspill. Målene i åpningsspillet gir et utgangspunkt for hva du skal prøve å få til i åpningsspillet, men gir ingen klar fasit på hvordan du skal få det til. Det er ikke mulig å lage noen fasit, for hvordan du skal klare å nå målene har sammenheng med hvordan motstanderen din spiller, plasserer sine brikker på brettet.

Åpningsråd

I tillegg til mål for åpningsspillet er det også gode råd eller "regler" for hva du bør gjøre og ikke gjøre i åpningsspillet.

Flytt ikke samme brikke flere ganger i åpningsspillet.

Prioriter å først flytte ut offiserene på den siden hvor du har tenkt å rokere.

Offisersbrikkene er de viktigste å utvikle, og antallet bondetrekk må begrenses.

De lette offiserene springer og løper utvikles før de tyngre offiserene tårn og dronning. Dronningen er en svært verdifull brikke, og settes den for tidlig i spill, kan din motstander kombinere jakt på dronningen med utviklingen av egne brikker. Det er ikke noen bra situasjon for utviklingen av dine brikker, for dronningtrekkene gjør at utviklingen av andre brikker forsinkes, og din motstander kan få en utviklingsfordel.

Din motstander vil selvfølgelig også prøve å ta kontroll over sentrum med sine brikker, og du må selvfølgelig ta hensyn til det i utviklingen av dine brikker.  Hvis din motstanderens brikkeplassering hindrer deg i å plassere en eller flere brikker der du helst vil ha dem på brettet, må du finne andre best mulige felter å flytte brikkene til.   

Ikke flytt en brikke i åpningen hvis du ikke er helt sikker på den beste plasseringen av brikken. Flytt brikker hvor du er sikker på plasseringen.

Brikkenes ideelle plassering

Poenget med denne tilnærmingen til åpningsspillet er at det finnes noen plasseringer av de forskjellige offisersbrikkene som vanligvis er bedre enn andre på brettet.  Din motstanders trekk vil ha betydning for hvilke trekk som bør gjøres, og det er derfor ikke mulig å gi noen absolutt rangering av hvilke felter som er den beste plassering for den enkelte brikke.

Hvis hvit åpner med å flytte bonden fra e2 til e4, og svart svarer med å flytte bonden fra e7 til e5, er det imidlertid mulig å gi en generell rangering av enkelte brikkers beste plasseringsalternativer i åpningen. Det kan være til hjelp når en brikke skal flyttes for første gang. 

Springeren på g1. Den beste plasseringen er f3, men også e2 kan være et alternativ.

Springeren på b1. Den beste plasseringen er c3, men også d2 kan være et alternativ.

Løperen på f1. Den beste plasseringen er c4 eller b5.

Løperen på c1. Den beste plasseringen er f4  eller g5.

Øving med sjakkprogram

Bruk det som står på denne siden om åpningsspillet. Les igjennom det som står der hver gang du skal spille sjakk, og prøv å dra nytte av denne informasjonen når du spiller.

Du åpner med e2 til e4 hvis du spiller hvit, og e7 til e5 hvis du spiller svart og motstanderen din åpner med e2 til e4.

Du gjør rokade så snart som det er mulig i hvert eneste spill. Prøv å variere mellom kort og lang rokade når du spiller.